For download

A few features for download

Knižnice pre vytvorenie federácie (Service Provider) s portálom ÚPVS (Identity Provider).

Licencia freeware

Release notes verzie 4.8.2024.0103:

  • Podpora reletívnych URL adries pri presmerovaní
  • Lokálne odhlásenie aj pri neúspešnom odhlasení na strane ÚPVS
  • Podpora SHA256
  • Ošetrenie odhlasovania ak u SP expiruje session
  • Zmena verzie Frameworku na 4.8

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť RB Team s.r.o. nepreberá žiadnu záruku za škody spôsobené použitím programu, ani za akékoľvek iné škody nepriamo spojené s užitím tohto programu.
Spoločnosť RB Team s.r.o. nemá povinnosť nahradiť používateľovi alebo tretej osobe akékoľvek nepriame, následné, náhodné, sankčné ani osobitné škody (najmä stratu ziskov alebo výnosy, odškodnenie za stratu súkromia, stratu úžitku z akéhokoľvek počítača alebo software vrátane tohto programu, prerušenie prevádzky, stratu obchodných informácií alebo inú peňažnú stratu) vzniknutú v súvislosti s používaním poskytnutého software.

Aktualizované: 3.1.2024