ÚPVS Messenger

Správa elektronických správ jednoducho a prehľadne

Elektronická podateľňa

Táto aplikácia vám vyrieši integráciu na portál ÚPVS (slovensko.sk). Používanie aplikácie nie je zložitejšie ako prijímat a odosielať správy z emailového klienta. Podľa potreby pre vás máme tri verzie produktu:

Mini

V tejto verzii dostane základnú funkcionalitu pre komunikáciu s Orgánmi verejnem moci (OVM) ktoro záhŕňajú:

 • Automatické sťahovanie správ z elektronickej schánky (eDesk)
 • Automatické zatrieďovanie správ do zložiek podľa stanovenýcn pravidiel
 • Prístup ku zložkám a správam podľa nastavených rolí
 • Vizualizácia správ
 • Možnosť odpovede všeobecným podaním

Optimum

Oproti verzii Mini je táto rozšírená o

 • Definovanie pravidiel pomocou wizardu
 • Možnosť používať 10 zvolených formulárov pre vytvorenie odpovede
 • Podpisovanie správ ZEPom na klientskej časti
 • Auditing a reporting
 • Zasielanie notifikačných emailov

Full

Plná aplikácia so všetkými funckionalitami. Oproti verzii Optimum rozšírená o:

 • Eskalačný mechanizmus
 • Možnosť vytvárať odpovede v ľubolvolnom eFormulári

Voliteľná funkcionalita pre všetky verzie:

 • Archivácia správ v certifikovanom archíve vrátane prepodpisovania podpísaných správ
 • Integrácia na interné systémy pre automatizovanie spracovania
 • Integrácia na Kerberos pre jednotnu sprácu identít a rolí
 • Modul pre podpsovanie správ na aplikačnej úrovni

Napíšte alebo zavolajte nám pre viac infomácií.